Certy verksamhetsutveckling & ledningssystem

Experter inom ledningssystem och verksamhetsstyrning

Med hög kompetens och erfarenhet hjälper vi er på ett effektivt och naturligt sätt skapa, realisera och implementera ledningssystem i er verksamhet som utvecklas i takt med er organisation

Hållbarhet

Varaktiga samarbeten för att utveckla varandra.

Vi på Certy tror på hållbarhet och långsiktighet. Det vi gör idag ska vi också ha nytta av i framtiden. 

Genom att tillämpa dessa värderingar i våra uppdrag och tjänster tror vi att vi kan hjälpa varandra för en mer hållbar framtid.


Alla våra uppdrag analyseras noga för att både er verksamhet och Certy ska få ett långsiktigt mervärde av vårat arbete.


Vi slår samman våra erfarenheter och kompetenser med kundens för att tillsammans nå höga mål.

Därför är alla ledningssystem och verktyg unika för den enskilda kunden.

Våra tjänster

Vi hjälper er framåt.

Certifieringsstöd & konsultation


Med era behov och förutsättningar i fokus konsulterar vi er för att optimera värdet och prestandan i erat ledningssystem.


Vi erbjuder rådgivning redan från planeringsfasen, under genomförande och fram till implementering i er verksamhet.

Konsultation & rådgivning


Med era behov och förutsättningar i fokus konsulterar vi er för att optimera värdet och prestandan i erat ledningssystem.


Vi erbjuder rådgivning redan från planeringsfasen, under genomförande och fram till implementering i er verksamhet.

Intern revision


Certy erbjuder tjänster för internrevision med flexibla och hållbara lösningar för varje enskilt företag.


Vi kan hjälpa er med bland annat

  • Funktion för internrevision
  • Riktade granskningsinsatser
  • Konsultation och rådgivning
  • Stöd till ledningen

Intern revision


Certy erbjuder tjänster för internrevision med flexibla och hållbara lösningar för varje enskilt företag.


Vi kan hjälpa er med bland annat

  • Funktion för internrevision
  • Riktade granskningsinsatser
  • Konsultation och rådgivning
  • Stöd till ledningen

Projektstöd


Genom lång erfarenhet inom verksamhetstyrning och genomförande av projekt specialiceras vi oss på att skapa skräddarsydda lösningar för att stödja projekt från planering till genomförande och uppföljning, vilket hjälper organisationer att optimera och hantera sina projekt effektivt

Projektstöd


Genom lång erfarenhet inom verksamhetstyrning och genomförande av projekt specialiceras vi oss på att skapa skräddarsydda lösningar för att stödja projekt från planering till genomförande och uppföljning, vilket hjälper organisationer att optimera och hantera sina projekt effektivt

Kontakta oss

Vårt kontor finns i Gällivare, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela Norrbotten

Certy konsult Tobias


Tobias Joensuu

+46768185533


Certy konsult Niklas

Björn Falldal

bjorn@certy.se

+46706100700

Vi tror på att kreativa och engagerade människor skapar innovation

Vill du bli en del av Certy?

Certy AB kvalitet Miljö Arbetsmiljö

Standards


Kvalitet


Miljö


Arbetsmiljö


Kvalitetssäkring svets


Bärande konstruktioner stålISO 9001:2015


ISO 14001:2015


ISO 45001:2015


ISO 3834


EN 1090